U bent hier

Beschrijving

In deze begeleidingsgroep ga je dieper in op het belang van waarden en de rol die ze in je leven spelen. Welke waarden zijn dit voor jou vandaag? Hoe zijn ze in jou binnen gesijpeld? Je kijkt naar je gezin, je familie, je schoolmilieu en andere werelden of milieus waarmee je in contact kwam. Welke invloed hadden deze op jou? Welke mensen hebben hierin een belangrijke rol gespeeld? Tijdens iedere bijeenkomst is er een korte tijd van zijn voorzien waar je stilstaat bij het eigene van jouw waardenpalet. Dit zorgt voor een frisse update van je gevoel van eigenwaarde. 

Doelstellingen
  • Je staat stil bij de waarden die je thuis, op school en in andere milieus hebt meegekregen. 
  • Je bekijkt ook de waarden die je in je verdere leven hebt opgepikt. 
  • Je ontdekt hoe ze je leven onderbouwen en hoe ze vorm geven aan wie je bent. 
  • Je oefent je in bewust aanwezig zijn bij jouw diepe waarden in tijden van zijn.  
Voorwaarden tot deelname

Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.

zaterdag 24 oktober 2020
Herent
nog plaats op de wachtlijst
Praktische Info

Zaterdag 24 oktober, 21 november, 12 december 2020, 16 januari, 6 februari, 6 maart, 24 april en 8 mei 2021 - van 14u tot 17u30

Begeleider
Patrick Jossa, 016 29 00 33, patrick.jossa@prh.be
Plaats
't Groeihuis, Sint Jozefsdreef 7, 3020 Herent
Extra informatie: 

CORONAMAATREGELEN:
We volgen voor onze vormingen op locatie de richtlijnen die de overheid voor onze sector uittekent. Lees vooraleer je inschrijft best: https://www.prh.be/coronavirus-maatregelen-van-prh-tijdens-de-heropstart.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 202
tussen € 1300 en € 1750 272
tussen € 1750 en € 2200 343
tussen € 2200 en € 2650 414
tussen € 2650 en € 3100 484
meer dan € 3100 555
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.