U bent hier

Doelgroep
algemeen publiek
Aantal deelnemers: 
4 - 10
Duur

Deze online cursus bestaat uit 3 sessies van 3u.

Voorstelling voor publiek

Er komen op dit moment een heleboel moeilijkheden op ons af. Het vraagt nogal wat van een mens om daar constructief mee om te gaan. In deze online cursus leer je beter begrijpen wat in deze situatie voor jou moeilijk of zwaar is. Je leert je meer te verankeren in je kracht. Je krijgt sleutels aangereikt om beter zicht te krijgen op hoe je de moeilijkheden anders kan aanpakken. Dit helpt je nu – en ook na coronatijd – om evenwicht te brengen tussen je draaglast en je draagkracht.  

Doelstellingen
  • Je krijgt een beter zicht op de moeilijkheden die je ervaart bij wat er nu allemaal op je afkomt. 
  • Je ontdekt hoe je je natuurlijke sterkte kan aanspreken en hoe je erop kan steunen om je moeilijkheden aan te pakken. 
  • Je krijgt concrete handvatten waar je ook na de cursus mee verder kunt werken. 


Methode

Deze online cursus bestaat uit 3 interactieve sessies waarbij deelnemers via de PRH-methode ervaringen met elkaar kunnen delen.


Belangrijke elementen hierin zijn:

  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.


Praktische info

Deelnemers beschikken over:
- een laptop of tablet met webcam,
- een internetverbinding,
- een ruimte waar ze apart van eventuele huisgenoten de cursus kan volgen. Dit is belangrijk voor zowel de eigen privacy als die van de andere deelnemers.

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be