fbpx Assertiviteit, de kracht in jezelf | PRH

U bent hier

Doelgroep
langdurig zieken
Aantal deelnemers: 
6 - 12
Duur

Vorming van 12 uur, te spreiden over bv. 4 halve dagen.

Voorstelling voor publiek
Wat betekent assertiviteit? Waar heeft assertiviteit mee te maken? Hoe kun je op een gezonde manier assertief zijn en rekening houden met anderen? Op welke moeilijkheden bots je weleens wanneer je assertief wil zijn? Deze cursus biedt je de kans stil te staan bij deze vragen. Je leert je krachten kennen die je op weg zetten naar juiste assertiviteit.  Je oefent in assertiviteit en formuleert doelstellingen om het anders aan te pakken.
Toelichting bij de inhoud
Deze cursus is gemaakt voor deelnemers die langdurig ziek zijn en willen groeien in assertiviteit.  Het ziek zijn en wat dit meebrengt aan een mogelijk gebrek aan of een te grote assertviteit worden als thema's meegenomen doorheen de cursus.
Het accent van de cursus ligt op de bewustwording van hun innerlijke krachten en op versterken hiervan.
Doelstellingen
  • De deelnemers krijgen zicht op wat assertiviteit is en waar het mee te maken heeft.
  • De deelnemers krijgen zicht op de moeilijkheden die ze tegenkomen.
  • De deelnemers oefenen in assertiviteit.
  • De deelnemers krijgen concrete stappen aangereikt om in hun dagelijks leven assertiever te zijn.
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Praktische info

Tafels en stoelen in U-vorm.
Bord of flappenbord.

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be