fbpx Assertiviteit binnen bereik | PRH

U bent hier

Beschrijving
Assertief zijn, het is makkelijker gezegd dan gedaan. En toch is het mogelijk! PRH heeft op basis van jarenlang onderzoek en de vele ervaringen van mensen het boek 'Net zo lief assertief' geschreven. In deze cursus laten we onszelf uitdagen door dit boek. Herken jij vanuit je eigen ervaring wat we in dit boek lezen over mezelf kunnen zijn, over authentiek zijn zonder brokken te maken, over het juiste respect voor anderen, over de risico's om te gaan overbestaan of onderbestaan? Je krijgt in deze cursus de kans om uitgebreid stil te staan bij het thema assertiviteit in jouw concrete leven. Uitgedaagd door het boek en dankzij de tijd voor persoonlijke analyse maak je groei door rond dit thema en komt assertiviteit binnen je bereik te liggen. 

Naar de cursus breng je het boekje 'Net zo lief assertief' mee, als je dit al hebt. Je kan anders ter plaatse één kopen. Het boek kost €15.
Doelstellingen
  • Aan de hand van het boek ‘Net zo lief assertief’ onderzoek je wat het is ‘jezelf’ te zijn.
  • Je observeert bij jezelf vormen van ‘overbestaan’ en ‘onderbestaan’.
  • Je leert oog hebben voor je behoeften en er beter voor opkomen.
  • Je onderzoekt wat je belemmert om op een gezonde manier voor jezelf op te komen en hoe je hierin stappen kunt zetten.
  • Je leert assertief zijn mét het juiste respect voor anderen.
Voorwaarden tot deelname

Minstens één cursus van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.
Voldoende vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode.

zaterdag 3 juli 2021
Herent
nog plaatsen vrij
Praktische Info

Zaterdag 3 juli t/m woensdag 7 juli 2021 - van 9u tot 18u

Begeleider
Lieve Fierens, 016 20 87 94, lieve.fierens@prh.be
Plaats
't Groeihuis, Sint Jozefsdreef 7, 3020 Herent
Extra informatie: 

Er is een beperkte mogelijkheid tot overnachting in 't Groeihuis te Herent. Contacteer de cursusbegeleider voor meer info.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
minder dan € 1300 248
tussen € 1300 en € 1750 335
tussen € 1750 en € 2200 422
tussen € 2200 en € 2650 508
tussen € 2650 en € 3100 595
meer dan € 3100 682
Indien je het laagste tarief niet kan betalen, dan kan je de cursusbegeleider contacteren voor overleg. Je kan wel al inschrijven.
Gebruik accommodatie
Voor het gebruik van de cursusruimte wordt een bijdrage aangerekend van 4 euro per halve dag. Tijdens de pauze is drank voorzien.