U bent hier

Doelgroep
algemeen publiek
Aantal deelnemers: 
6 - 12
Duur

3 uur (inclusief pauze)

Voorstelling voor publiek
 ‘Aanvaarden … een proces van vallen en opstaan’  Wat betekent eigenlijk ‘aanvaarden’?
Wanneer kan ik zeggen dat ik iets aanvaard heb? In deze workshop gaan we concreet aan de slag met het thema ‘aanvaarden’.  Vanuit onze eigen levenservaring staan we enerzijds stil bij datgene dat we zouden willen aanvaarden, maar nog niet kunnen. We zoeken naar het stapje voor nu dat we al wel kunnen aanvaarden. Anderzijds zoeken we aan de hand van een creatieve oefening verbinding met onze krachten. Die kunnen we namelijk inzetten om tot aanvaarding te komen.
 
Doelstellingen

Doelstellingen:

  • De deelnemers helpen inzien dat aanvaarden een proces is.
  • Deelnemers helpen stilstaan bij de vraag wat ze vandaag nog niet kunnen aanvaarden, en welk stapje ze wel al kunnen aanvaarden.
  • Stilstaan bij hun diepe krachten, bij hulpmiddelen die ze kunnen aanspreken bij het aanvaarden van  wat ze nu al kunnen aanvaarden. Al tekenend verbinden ze zich met hun krachten en benoemen die.


De workshop is een interactief gebeuren waarbij de deelnemers aan de hand van eenvoudige vragen worden uitgenodigd stil te staan bij hun eigen ervaring. 

Methode

Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.


Belangrijke elementen hierin zijn:  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.


Praktische info

Tafels en stoelen in u-vorm
whiteboard

Meer info over dit aanbod?
Erika De Crom
0479 33 23 59
erika.dcrom [at] prh.be