fbpx Aanvaarden, een proces van vallen en opstaan | PRH

U bent hier

Beschrijving
 ‘Aanvaarden … een proces van vallen en opstaan’  Wat betekent eigenlijk ‘aanvaarden’?
Wanneer kan ik zeggen dat ik iets aanvaard heb? In deze workshop gaan we concreet aan de slag met het thema ‘aanvaarden’.  Vanuit onze eigen levenservaring staan we enerzijds stil bij datgene dat we zouden willen aanvaarden, maar nog niet kunnen. We zoeken naar het stapje voor nu dat we al wel kunnen aanvaarden. Anderzijds zoeken we aan de hand van een creatieve oefening verbinding met onze krachten. Die kunnen we namelijk inzetten om tot aanvaarding te komen.
 
Doelstellingen

Doelstellingen:

  • De deelnemers helpen inzien dat aanvaarden een proces is.
  • Deelnemers helpen stilstaan bij de vraag wat ze vandaag nog niet kunnen aanvaarden, en welk stapje ze wel al kunnen aanvaarden.
  • Stilstaan bij hun diepe krachten, bij hulpmiddelen die ze kunnen aanspreken bij het aanvaarden van  wat ze nu al kunnen aanvaarden. Al tekenend verbinden ze zich met hun krachten en benoemen die.


De workshop is een interactief gebeuren waarbij de deelnemers aan de hand van eenvoudige vragen worden uitgenodigd stil te staan bij hun eigen ervaring. 

dinsdag 26 januari 2021
Online
nog plaatsen vrij
Praktische Info

Dinsdag 26 januari 2021–van 19u tot 21u

Begeleider
Karen Andries, 0476 74 86 00, karen.andries@prh.be
Plaats
Online cursus, we blijven in ons kot, 9998 Online
Extra informatie: 

Praktisch: Om te kunnen deelnemen heb je een internetverbinding en een computer/tablet met webcam nodig. Na inschrijving ontvang je van de vormingswerker uitleg over de technische kant van de zaak.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
voor deze vorming geldt voor alle inkomens hetzelfde tarief 15