U bent hier

Beschrijving
 ‘Aanvaarden … een proces van vallen en opstaan’  Wat betekent eigenlijk ‘aanvaarden’?
Wanneer kan ik zeggen dat ik iets aanvaard heb? In deze workshop gaan we concreet aan de slag met het thema ‘aanvaarden’.  Vanuit onze eigen levenservaring staan we enerzijds stil bij datgene dat we zouden willen aanvaarden, maar nog niet kunnen. We zoeken naar het stapje voor nu dat we al wel kunnen aanvaarden. Anderzijds zoeken we aan de hand van een creatieve oefening verbinding met onze krachten. Die kunnen we namelijk inzetten om tot aanvaarding te komen.
 
Doelstellingen

Doelstellingen:

  • De deelnemers helpen inzien dat aanvaarden een proces is.
  • Deelnemers helpen stilstaan bij de vraag wat ze vandaag nog niet kunnen aanvaarden, en welk stapje ze wel al kunnen aanvaarden.
  • Stilstaan bij hun diepe krachten, bij hulpmiddelen die ze kunnen aanspreken bij het aanvaarden van  wat ze nu al kunnen aanvaarden. Al tekenend verbinden ze zich met hun krachten en benoemen die.


De workshop is een interactief gebeuren waarbij de deelnemers aan de hand van eenvoudige vragen worden uitgenodigd stil te staan bij hun eigen ervaring. 

woensdag 30 september 2020
Brugge
nog plaatsen vrij
Praktische Info

woensdag 30 september 2020 - van 14u tot 17u

Begeleider
Greet Balemans, 014 55 48 90, greet.balemans@prh.be
Plaats
Vormingplus Regio Brugge, Sint Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
In samenwerking met
Vormingplus Regio Brugge
Extra informatie: 

CORONAMAATREGELEN:
We volgen voor onze vormingen op locatie de richtlijnen die de overheid voor onze sector uittekent. Lees vooraleer je inschrijft best: https://www.prh.be/coronavirus-maatregelen-van-prh-tijdens-de-heropstart.

Over onze tarieven:

Dit hebben wij voor ogen bij het bepalen van onze tarieven:

  • Solidariteit: met tarieven die variëren volgens inkomen zorgen we ervoor dat iedere persoon kan deelnemen aan onze vorming. Wie niet in staat is het laagste tarief te betalen, kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg.
  • Professionaliteit: we willen vorming en service blijven aanbieden van professionele kwaliteit.
  • Gezond bestuur: we willen als vzw financieel gezond blijven en onze medewerkers correct verlonen.

Wij doen beroep op jou:

  • op jouw eigen inzicht in je financiële situatie om je eerlijk te situeren in de voorgestelde schalen.
  • op jouw verantwoordelijkheidsgevoel en op je medewerking aan wat we met onze tarieven voor ogen hebben.

Dank je wel vanwege het hele PRH-team!

Tarief
Voor een maandelijks netto inkomenTarief
voor deze vorming geldt voor alle inkomens hetzelfde tarief 15