U bent hier

Doelgroep
ouders
Aantal deelnemers: 
6 - 12
Duur

Deze vorming duurt 5 uur, bv. tijdens de schooluren te organiseren.

Voorstelling voor publiek
Tijdens deze vorming krijg je een aantal wegwijzers die je doen stilstaan bij jezelf als ouder en bij de opvoeding van je kind. Door jezelf als ouder een dag lang echte aandacht en ruimte te geven, komt er beweging in je ouderschap en waait er misschien zelfs wel een frisse wind... Vanuit de wegwijzers worden er tijdens deze dag een aantal vragen aangereikt waarmee je, met de nodige ondersteuning, aan de slag gaat. Een dag om jezelf als ouder in de drukte van alledag te gunnen!
Toelichting bij de inhoud
Dit is een laagdrempelige maar tegelijkertijd rijke vormingsdag voor ouders.  Ouders hebben vaak een drukbezet leven waarbij er weinig tijd overschiet voor introspectie. Een goede introspectie zorgt ervoor dat je beter kun handelen. Ook als het gaat om de opvoeding van je kinderen. 

Met deze vormingsdag houden ouders even halt en krijgen ze een aantal concrete handvaten aangereikt om op een eenvoudige manier meer naar zichzelf en hun kinderen te kijken en vandaaruit te handelen. Ouders ervaren zo weer meer grip op hun leven. De wegwijzers kunnen op eenvoudige wijze geïntegreerd worden in het dagelijks leven. 

De vormingsdag is geschikt voor ouders, stief-, pleeg- en plusouders (en andere ouders). 

De cursus is ontwikkeld door een PRH-medewerkster die ook werkt als orthopedagoge en kindertherapeute.
 
Doelstellingen
Ouders ervaren de weldaad van een dag ruimte te nemen voor hun ouderschap en de betekenis ervan.

Ouders krijgen vijf concrete wegwijzers aangereikt om met een diepere blik naar zichzelf en hun kinderen te kijken en op een meer authentieke en positieve manier met zichzelf en hun kinderen om te gaan.

De verbinding tussen ouders en kinderen, ook in een drukbezet leven, wordt versterkt. Dit heeft een positieve invloed op zowel het welbevinden van de ouders en als dat van hun  kinderen.
 
Methode
Deze cursus wordt begeleid volgens de PRH-pedagogie.

Belangrijke elementen hierin zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.
Praktische info

- zaalopstelling met tafels en stoelen in een U-vorm of cirkel.
- een flip-over

Meer info over dit aanbod?
Hanne De Meyer
03 226 53 25
hanne [at] prh.be