U bent hier

Corona: hoe we PRH-cursussen veilig organiseren

Update van 14 januari

PRH-vorming

Vanaf 29 oktober kan voor onbepaalde tijd geen enkele activiteit in de cultuursector meer doorgaan. Dat besliste de Vlaamse regering naar aanleiding van de zorgwekkende coronacijfers. Ook PRH-vorming behoort tot de sociaal-culturele sector. Op het overlegcomité van 8 januari werd beslist om de geldende coronamaatregelen te verlengen. Tot aan de krokusvakantie geeft PRH enkel online vorming. We wachten het volgende overlegcomité af om te beslissen wat we met cursussen in en na de krokusvakantie doen.

We zorgen online voor een kwalitatief aanbod dat gelijkwaardig is aan de vorming die je van ons gewend bent. Lees er hier meer over: www.prh.be/online

PRH-coaching

Voor coaching stemt PRH zich af op de richtlijnen voor psychologen. Momenteel wordt in deze richtlijnen gevraagd zo veel mogelijk telefonisch of online te werken. We vragen je dus om in samenspraak met je coach voor deze optie te kiezen als het kan.

Indien online coaching voor jou onmogelijk is, kan de PRH-coach jou nog live ontvangen als hij/zij dit zelf ook als veilig genoeg inschat.
Houd je daarbij aan deze afspraken:

  • Kom niet naar de afspraak als je ziek bent.
    Kom ook niet als je wacht op een testresultaat voor jezelf of één van je huisgenoten.
  • Draag een mondmasker wanneer je toekomt.
  • Was of ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Houdt 1,5m afstand.
  • Je kan in samenspraak met je coach je masker afzetten als de coach over een ruimte beschikt waar voldoende afstand mogelijk is en die goed verlucht kan worden.

Trouw aan onze waarden

Zoals tijdens de hele voorbije periode stellen wij een aantal belangrijke waarden voorop:

  • Zorg voor onze deelnemers en onze medewerkers: we organiseren onze vorming volgens de voorschriften die de overheid voor onze sector uittekent. Je mag erop rekenen dat we zorgen voor een zo veilig mogelijke cursusomgeving. 
  • Passie voor persoonlijke groei: we popelen om je te verwelkomen op één van onze vormingen. We vliegen er graag in, samen met jou en andere deelnemers. We stellen alles in het werk om er zoals anders een groeibevorderende, ontspannende en verbonden tijd van te maken.

Aanspreekpunt corona

Bij vragen kan je de coronaverantwoordelijke van onze organisatie contacteren:
Erika De Crom, 0479 33 23 59, erika.dcrom [at] prh.be

Wees meer dan welkom!

Het hele PRH-team