U bent hier

Corona: hoe we PRH-cursussen veilig organiseren

Update van 24 oktober 2020

Vanaf 24 oktober 2020 geldt voor de hele sociaal-culturele sector alvast tot 19 november code rood. Deze code stemt overeen met alarmniveau 4, gehanteerd door de federale overheid.

Door het nu geldende protocol kunnen vormingen van PRH plaatsvinden onder een aantal voorwaarden:

  • Er zullen enkel vormingen kunnen plaatsvinden van maximaal één volledige dag of vormingen van meerdere cursusmomenten gespreid enkele weken. We kunnen dus geen meerdaagse vormingen op locatie laten plaatsvinden. Deze worden door het protocol immers ten strengste afgeraden.
  • Voor vormingen die nog op locatie plaatsvinden moet PRH een ruimte voorzien van 10m2. Indien we zo’n ruimte niet vinden of kunnen reserveren kan de vorming jammer genoeg ook niet plaatsvinden.
  • Alle deelnemers en de cursusbegeleider dragen tijdens de hele vorming een mondmasker. We hebben dit in de maand augustus ook al zo gedaan en dit blijkt best mee te vallen!
  • De deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar. De cursusbegeleider zorgt uiteraard dat de zaalopstelling daaraan aangepast is.
  • Drank en een eventueel middagmaal worden door de deelnemers zelf meegebracht.

Onze cursusbegeleiders zullen jou contacteren als je al was ingeschreven voor één van onze vormingen. Je verneemt dus van hem of haar wat mogelijk is voor jouw vorming. 
Binnen enkele dagen zal onze website helemaal up-to-date zijn. Dan vindt je weer een duidelijk overzicht van alle vorming die op locatie plaatsvindt en diegene die online wordt georganiseerd.

Trouw aan onze waarden

Zoals tijdens de hele voorbije periode stellen wij een aantal belangrijke waarden voorop:

  • Zorg voor onze deelnemers en onze medewerkers: we organiseren onze vorming volgens de voorschriften die de overheid voor onze sector uittekent. Je mag erop rekenen dat we zorgen voor een zo veilig mogelijke cursusomgeving. 
  • Passie voor persoonlijke groei: we popelen om je te verwelkomen op één van onze vormingen, op locatie of online. We vliegen er graag in, samen met jou en andere deelnemers. We stellen alles in het werk om er zoals anders een groeibevorderende, ontspannende en verbonden tijd van te maken.

Een draaiboek voor iedere PRH-vorming op locatie

Onze vormingswerkers stellen voor iedere PRH-vorming op locatie een draaiboek op. Op basis van dit draaiboek zal de vormingswerker jou voorafgaand en tijdens de cursus duidelijke informatie geven over de manier waarop we dit allemaal aanpakken. 

Je mag erop rekenen dat wij ook goede afspraken maken met de huizen waar we cursus geven. Ook zij volgen strikte protocols. De vormingswerker zal je op de hoogte brengen van de afspraken die ter plaatse gelden.

Goed om weten

  • Ben jij een 65+’er?

Volgens het protocol dat nu geldt, wordt afgeraden dat je deelneemt aan sociaal-culturele activiteiten.  We citeren uit het protocol: “Het is hier de gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen.”

Wanneer jij wil deelnemen, vragen we je dit charter (charter-hoe-veilig-de-draad-terug-opnemen-als-oudere-in-onze-samenleving.pdf) te lezen. Contacteer daarna de vormingswerker van de betreffende activiteit om samen in te schatten of deelname kan. 

  • Behoor jij tot de risicogroep van personen met een ernstige onderliggende aandoening (bv. hart- en vaatziekten en verlaagde immuniteit)?

Volgens het protocol dat nu geldt, wordt afgeraden dat je deelneemt aan sociaal-culturele activiteiten.  We citeren uit het protocol: “Het is hier de gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen.” Wanneer jij toch wil deelnemen, vragen we je de vormingswerker van de betreffende activiteit te contacteren om samen in te schatten of deelname kan. Mogelijk vraagt de vormingswerker jou om een doktersattest.

  • Ben je bij de start van de cursus ziek of had je de laatste 7 dagen voorafgaand aan de cursus klachten die aan een COVID-infectie doen denken, dan kan je niet deelnemen. Ook als er in je naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest) of als je een hoogrisicocontact hebt gehad met iemand met COVID19, wordt deelname verboden. Verwittig in dat geval zo snel mogelijk de vormingswerker die jouw cursus begeleidt.

Aanspreekpunt corona

Bij vragen kan je de coronaverantwoordelijke van onze organisatie contacteren:
Erika De Crom, 0479 33 23 59, erika.dcrom [at] prh.be

Wees meer dan welkom!

Het hele PRH-team