Kiezen is verliezen… tenzij je echt leert kiezen

Kiezen kun je leren

In deze cursus doen we eerst ervaring op van een keuzeproces om op het moment zelf te ondervinden wat ons goed gaat bij het kiezen en wat eerder moeilijk ligt. Van daaruit kijken we naar onze gewone manier van omgaan met kiezen: wat speelt daarin allemaal mee, wat maakt het ons soms zo lastig om eenvoudige keuzes goed te maken, keuzes waarover we dan achteraf tevreden kunnen zijn en blijven? Door er op die manier naar te kijken, kan je er ook iets aan doen. Je kan ‘leren’ om op een betere manier te kiezen. Je kan iets bijschaven wat moeilijk ligt. Je kan iets opruimen wat je hindert. Je kan zin krijgen om op een andere manier om te gaan met de momenten waarop een keuze zich aandient … want kiezen is altijd iets achterlaten. Maar als je goed kiest, verlies je minder.

2015

In samenwerking met Vormingplus Mechelen

Maandag 8, 15 en 22 juni elke dag van 13u30 tot16u30 - Tarief: klik hier

Inschrijven: klik hier

Begeleider: Alex Sarlet

In samenwerking met: Vormingplus Mechelen

Contactpersoon: Vormingplus Mechelen, Hanswijkstraat 74, 2800 Mechelen
      Telefoon: 015 43 21 20 - E-Mail: regiomechelen@vormingplus.be

Plaats: Vrijbroekpark, ingang via Ridder Dessainlaan, 2800 Mechelen

PRH Persoonlijkheid en Relaties vzw, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen - Telefoon: 03 226 53 25 - info@prh.be           NN2034472

VoorpaginaCursusaanbod

Zoek

E-Mail: